SÖYLEŞİ

MEB Liselerde Yıl Sonu İşlemlerini Nasıl Kaotik Hale Getirdi?

14 Haziran 2020
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen yazıda yıl sonu işlemleri ve sorumluluk sınavlarıyla ilgili yapılmasına karar verilen uygulamalar, MEB camiası içerisinde tartışmalara neden oldu. Bu yazı ve bu yazının doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesinde yer alan ‘liselerde yapılacak olan sorumluluk sınavları’ile ilgili ilgili duyuru tereddüde düşülen hususlara açıklık getirmekten çok yeni tereddütlere yol açtı. Abdulbaki Değer sordu, Ali Aydın cevapladı.

Mimaride Sorunları Öteleyerek Uykuya Yatmak

12 Haziran 2020
1960'lı yıllarla başlayan kente göç furyasının bir sonucu olan konut ihtiyacı ve sonrasında ortaya çıkan yığma kent sorunun nedenlerinin tartışıldığı bu mimarlık sohbetinin misafirleri Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Başak Burcu Eke ve Mimar Dr. Halil İbrahim Düzenli. Hayatın hızlanmasının mimariye olan etkileri nelerdir? Neden hayat alanlarımızı estetize edemiyoruz? Mimarideki hafıza yitimi nelere mal oluyor? Mimari estetik anlayışımız neden Osmanlı lalesi ve Selçuklu sekizgen yıldızını aşamıyor? Sohbetin moderasyonunu Baha Yılmaz gerçekleştirdi.

Yakarsa Dünyayı Mazlumlar Yakar

11 Haziran 2020
Amerika'da neler oluyor? Usta gazeteciler Cemalettin Taşcı ve Celal Kazdağlı Amerika'da başlayan ve tüm dünyayı saran eylemlerin arka planını irdeliyor. Her yeri yangın alanına çeviren bu isyan dalgası, aslında kimler arasında gerçekleşiyor? Perde arkasında kimler kavga ediyor? Bu kavga nereye varacak? Tüm bu soruları ve cevaplarını merak edenleri sıkı bir sohbet bekliyor.

Anadolu'nun Kavruk Sesi: Abdürrahim Karakoç

11 Haziran 2020
7 Haziran 2012 yılında bu dünyadan terki diyar eden Abdürrahim Karakoç'u pek çok kişi Mihriban şiiriyle tanır. Anadolu'nun sesi olmuş, Türkçeyi inci gibi işlemiş, şiirleriyle her kesimin sevgisini kazanmış bu zirvenin kişiliğini, şiirini ve özgün yanlarını Şair ve Mizahçı Durdu Güneş Anlatıyor. Sohbeti Baha Yılmaz gerçekleştirdi.

Her Medeniyetin Kendine Ait Bir Melodisi Vardır

10 Haziran 2020
Prof. Dr. Yalçın Çetinkaya; çocuklarımıza ilkokuldan itibaren bu toprakların yabancısı olduğu bir müzik bilgisinin öğretildiğini ifade ediyor ve ekliyor: "Müzik eğitiminde kullanılan Blok Flüt kulağı bozan bir enstrümandır. Maalesef, öğretilen de yanlış öğretiliyor." Durum bu kadar vahimse eğer ne yapmak lazım? Her toplumun, her medeniyetin kendine ait bir melodisi varsa bu melodinin gelişmesi için ne yapmalıyız? Sohbeti Salih Cenap Baydar gerçekleştirdi.

Cahit Zarifoğlu'nu Anlamak

10 Haziran 2020
Cahit Zarifoğlu hep anlaşılması zor bir şair diye nitelendirilmiştir. Gerçekte öyle mi? Şiiri modern Türk şiiri içerisinde nereye oturuyordu ? Bu bağlamda o anlaşılmazlığı ortadan kaldıracak anahtar açıklamalar nelerdir ? Kişiliği ile hayat/sanatı arasında nasıl bir ilişki var ? Epik bir dille anlatılan Yedi Güzel Adam şiirlerindeki yedi güzel adam gerçekten kim? Vefatının 33. yıl dönümünde Baha Yılmaz sordu, şair ve akademisyen kimliğini harmanlayan Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu bir bir anlattı. Söyleşi bu anlamda her yönüyle bir Zarifoğlu'nu anlama kılavuzuna dönüştü.

Korona Sonrası Ekonomik Hayat Nereye Gider?

27 Mayıs 2020
Prof. Dr. Mustafa Acar bu söyleşide, pandemi sonrası artık eski hayatımıza olduğu gibi dönmenin imkansızlığından hareketle, ekonomik hayatın yönünü anlamaya çalışıyor. Acar, tüm kriz dönemleri gibi bu dönemin de yeni fikirleri ve hayat biçimlerini doğuracağını belirterek, üretim ve tüketim kalıplarından, sosyal ilişkilere kadar yeni kalıplar ve modellere hazırlıklı olmamız gerektiğini vurguluyor. Söyleşiyi Tolga Avşar gerçekleştirdi.

Değişen Dünyada Bayramın Anlamı

27 Mayıs 2020
Fikir Coğrafyasını temsilen bir grup hocamız, çeşitli açılardan bayram olgusunu değerlendirdiler. Bu değerlendirmelerde meselenin tarihsel, ekonomik, kültürel, sosyolojik, dini boyutları ortaya konulurken elbette dünya çapındaki bir salgın ortamında bayramı da göz ardı etmek olmazdı. Bu söyleşi, her konuşmacının kendi açısından yaptığı analizlerle, toplumun, toplumsal ilişki ve iletişimin alacağı yeni şekilleri öngörmesiyle elbette sadece bir bayram için değil, geleceğimiz için de önemli işaretler taşıyor. Bu yönüyle her zaman izlenecek bir sohbet.

Küresel Isınmanın Sorumlusu Karbondioksit mi?

27 Mayıs 2020
İklim değişikliğinin küresel ısınma başlığı altında incelendiği bu söyleşide, atmosfere salınan karbondioksitin etkisi üzerinde duruluyor. Altay Ünaltay bilimsel veriler ışığında karbondioksit salımının değerleri üzerinden atmosferde oluşan ısı artışının insan eliyle olup olamayacağını tartışıyor. Belki de herkesin çok iyi bildiği Güneş'in dünya üzerindeki değiştirilemez etkisini atladığımızı yada atlatıldığımızı anlatmaya çalışıyor. Isı değişimi hafızasını tarihi bulgular üzerinden yeniden hatırlatmaya çalışıyor Ünaltay. Tolga Avşar'ın gerçekleştirdiği söyleşi, görselleriyle bir belgesel tadında.

Ezilen Herkesin Davacısı: Necip Fazıl

27 Mayıs 2020
24 yaşında Kaldırımlar şiir kitabıyla Türk Edebiyatına damgasını vurmuş; hayatı boyunca dev bir şahsiyet olarak edebiyata, fikre, siyasete, yayıncılığa farklı ve aykırı katkılarda bulunmuş Necip Fazıl Kısakürek'i Mehmet Çetin anlatıyor. Türk şiirindeki konumu, yayıncı kimliği, yayınları, siyasetle olan ilişkileri ve tartışmalı kimliğini merak edenler için söyleyişiyi Baha Yılmaz gerçekleştirdi.