Adem Asalıoğlu

Prof. Dr.

1966 yılında Çorum Sungurlu’da doğan Asalıoğlu ilk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de, Lisansını Bursa’da(1991) Yüksek lisans ve Doktorasını Özbekistan-Taşkent’te(1999) Felsefe Tarihi alanında tamamladı. 2007-2011 yılları arasında Ahmet Yesevi Üniversitesinde görev yaptı. 2009 yılında Doçentlik diploması aldı. 2011 yılından itibaren yurda kesin dönüş yaptı ve Tunceli Munzur üniversitesi Felsefe Bölümünde göreve başladı. 2014 yılında Profesör oldu. Halen bu görevde devam etmektedir. Üzerinde çalıştığı konular arasında Türk Düşünce Tarihi, İlkçağ-Ortaçağ Felsefe Tarihi, İnsani Sorunlara Felsefi Çözüm Önerileri, Anadolu Rönesansı vardır. Yayımlanmış kitapları arasında Türk Düşüncesinin Oluşum Süreci, Türk Düşünce Tarihi, 21.Yüzyılı Kaçırmak, Olimpos sayılabilir. Üç çocuk babası olan Asalıoğlu Rusça, Arapça, İngilizce, Kazakça, Özbekçe dillerini bilmektedir.