Fikir Coğrafyası Youtube Yayınları

ÇAĞDAŞ EPİSTEMOLOJİ OLARAK İSLAMİ BİLGİ TEORİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Kuran'la çelişmeyen bir epistemolojik yaklaşım kurulabilir mi, mümkün mü? Duyular ile elde edilen bilgi nasıl kullanılabilir? Kant'ın varlıksız bilgi, bilgisiz varlığın olamayacağı yaklaşımı üzerinden varlığa dair Kurandan beslenilerek epistemolojk bilgi kurulabilir mi? Ontolojik olarak bilginin yetersizliğinin tartışmasından hareketle Vahy yoluyla imkan dışında kalan bilgi elde edilebilir mi ve buradan İslami Bilgi Teorisi geliştirilebilir mi? Bilgi ve varlık tartışmaları üzerinden yeni imkanlar mümkün mü ?
Katılımcılar
Prof.Dr. Alparslan AÇIKGENÇ-Tolga AVŞAR

TASAVVUF VE MÛSIKî

Hukukçu, avukat, yazar, müzisyen, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Gönül Ustalarımızın konuğu olacak.
Katılımcılar
Ömer Tuğrul İNANÇER-Nebahat KONU

MALAZGİRT SAVAŞI VE TÜRKİYE'DE SAVAŞ ARKEOLOJİSİ

Malazgirt savaşı nerede yapıldı? Savaş alanı tesadüfen mi seçildi? Bölgede başka hangi savaşlar yapıldı? Sultan Alparslan savaşta hangi taktikleri uyguladı? Savaş arkeolojisi konusunda Türkiye’de neler yapılıyor?
Katılımcılar
Prof. Dr. Adnan ÇEVİK-Şükrü Seçkin ANIK

EDEBİYATTA İZ BIRAKMAK: YÖNELİŞLER DERGİSİ

Yönelişler Dergisi bundan tam 40 yıl önce Nisan ayında yayın hayatına atıldı. 10 yıla yakın bir süre yayınlanan ve edebiyatımızda iz bırakan bu dergiyi, emeği geçen isimlerden Osman Konuk, Yüksel Kanar, Mehmet Ocaktan, Mustafa İsen, Şakir Kurtulmuş ve dergi hakkında bir tez hazırlayan Sefa Toprak’la değerlendireceğiz.
Katılımcılar
Adnan TEKŞEN-Yılmaz DAŞÇIOĞLU

Kamusallaşamayan Toplum:Kentleri Teslim Alan Taşralılıklar

Kent Türkiye’deki değişimlerin bir kesişim noktası. Nüfusun büyük çoğunluğu artık kentlerde yaşıyor. Toplumsal kesimler, çevre merkez-ilişkileri, ekonomik değişim, siyasi ilişkiler açısından kent neyi ifade ediyor ? Kentsel nüfus büyürken biz kentlere neleri taşıdık? Taşıdıklarımız bizi zenginleştirdi mi ayrıştırdı mı? Kırdan, taşradan getirdiklerimizle nasıl bir yapı oluştu ?Muhafazakarlık-modernlik kıskacında kent nelere gebe?
Katılımcılar
Prof.Dr. Vehbi BAŞER- Dr. Adnan TEKŞEN

BESİM DELLALOĞLU İLE EĞİTİM ÜZERİNE

A4'te bu hafta, Sosyolog Prof. Dr. Besim F. Dellaloğlu ile eğitim üzerine bir sohbet gerçekleştirilecek.
Katılımcılar
Prof. Dr. Besim F. DELLALOĞLU - Ali AYDIN - Abdulbaki DEĞER